Hz. Mehdi (as)'ın Yanağındaki Ben,
Hz. Musa'nın Yanağındaki Ben Gibidir