Hz. Mehdi(as)'ın Vücudunda, Her İkisi de Peygamberimiz (sav)'ınkilerle Aynı Renkte Olan İki Ben Bulunacaktır