Hz. Mehdi (as) İleri Yaşlarda,
Ama Genç Bir İnsan Görünümünde Olacaktır