Hz. Mehdi(as), Hayranlık Uyandıran Bir Çekiciliğe Sahiptir