Hz. Mehdi(as)'ın Burnunun Orta Bölümünde
Belli - Belirsiz Bir Çıkıntı Vardır