Hz. Mehdi (as)'ın Sağ Bacağında Siyah Bir İz Vardır