Hz. Mehdi (as)'ın Alnında Bir İz (Yara İzi) Vardır